Werken bij...

Welschap betekent inspirerend en zinvol werken. Je zet je in voor de samenleving, van jong tot oud.
Betrokkenheid en bevlogenheid zijn de sleutelwoorden.
Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden en volgen de de cao's Welzijn en Kinderopvang.
Daarnaast dragen we zorg voor goede arbeidsomstandigheden en mogelijkheden voor opleiding en deskundigheidsbevordering.

Vacatures

Welschap zoekt:

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht m/v

Als lid van de Raad van Toezicht oefent u toezicht uit op het beleid van het bestuur, de realisatie van de doelstellingen en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden deelnemingen. De RvT vormt de werkgever voor het bestuur, fungeert als klankbord voor het bestuur en staat haar met raad terzijde.

Graag komen wij met u in contact als u:
• beschikt over financiële deskundigheid;
• kennis en ervaring heeft met bedrijfsvoering op bestuurlijk niveau;
• affiniteit heeft met Welzijn in brede zin en Kinderopvang in relatie tot onderwijs;
• een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring heeft;
• een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren heeft;
• een teamspeler bent met inzicht in bestuurlijke processen;
• een politiek-bestuurlijke sensitiviteit heeft.

en/of

• beschikt over lokale openbare bestuurlijke deskundigheid;
• een visie heeft op ontwikkeling in het publieke/sociale domein vanuit ervaring ;
• affiniteit heeft met Welzijn in brede zin en Kinderopvang in relatie tot onderwijs;
• een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring heeft;
• een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren heeft;
• een teamspeler bent met inzicht in bestuurlijke processen.

Het strategisch beleid en reglement Raad van Toezicht kunt u opvragen bij het secretariaat
T 0251-207720. Aanvullende informatie over Welschap kunt u vinden op: www.welschap.nl/
Profielschets

Wanneer u belangstelling voor deze vacature heeft maar nog nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met:
Piet Hoekstra, voorzitter Raad van Toezicht, M 06-20581057 of mevrouw Tilly Kersten, directeur/ bestuurder, T 0251-207720.

Wij zien uw reactie, voorzien van uw curriculum vitae graag uiterlijk 17 april tegemoet.
U kunt uw brief per e-mail sturen via E solliciteren@welschap.nl