Werken bij...

Welschap betekent inspirerend en zinvol werken. Je zet je in voor de samenleving, van jong tot oud.
Betrokkenheid en bevlogenheid zijn de sleutelwoorden.
Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden en volgen de de cao's Welzijn en Kinderopvang.
Daarnaast dragen we zorg voor goede arbeidsomstandigheden en mogelijkheden voor opleiding en deskundigheidsbevordering.

Vacatures

MET Heerhugowaard zoekt:

Energieke en dynamische Sociaal Werker met specialisatie opbouwwerk

(voor 24 uren per week)

Het betreft een tijdelijke functie voor zwangerschapsvervanging
Periode: 1 april tot en met 15 oktober 2018

Als sociaal werker bij MET ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten (op straat en in de publieke ruimtes) en je legt actief contacten in de wijk. Je kent de wijk, zijn inwoners en de mensen die er werken. Je bent onderdeel van een zelforganiserend team waarin alle specialismen vertegenwoordigd zijn. De huidige vacature doet zich voor in Team 2.

De functie:
De functie bestaat inhoudelijk uit twee delen: ongeveer 25% van de werktijd bestaat uit het ondersteunen bij het voorleesproject, 10% van de werktijd bestaat uit generalistisch sociaal werk als lid van het MET team in de wijk en de overige tijd werk je als specialist binnen het team.

Taken van de Sociaal Werker als ondersteuner van het voorleesproject:
• informeren van mogelijke deelnemers over de inhoud van het voorleesproject;
• intakegesprekken afnemen met deelnemers ;
• ondersteunen van vrijwilligers;
• het opstellen van rapportages;
• taalontwikkeling van kinderen actief onder de aandacht brengen bij MET en ketenpartners.

Taken van de Sociaal Werker als lid van het MET team in de wijk:
• is actief aanwezig in de wijk en weet vragen en problemen die in de wijk leven helder te krijgen, 
  doet vraagverheldering voor alle voorkomende vragen;
• geeft informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd.

Taken van de Sociaal Werker als opbouwwerker:
• je stimuleert bewoners zich actief in te zetten voor de wijk;
• middels gerichte projecten en interventies (zowel pro- als reactief) werk je aan het versterken
  van de sociale cohesie in de wijk;
• je ondersteunt individuele bewoners bij vraagstukken over participatie en de sociale omgeving;
• je verbindt wijkbewoners actief met elkaar om zo relaties inde wijk te versterken;
• levert een actieve bijdrage vanuit zijn/haar specialisme aan het team;
• ondersteunt bewoners bij persoonlijke vraagstukken op alle leefgebieden.

Je verricht de ondersteuning op zo’n manier dat het mensen motiveert zelf of samen met hun omgeving aan de slag te gaan met hun vragen en voorziet hen ter ondersteuning daarbij van de benodigde informatie en contacten. Kortom, je bent samen met je teamgenoten de spil in de wijk die de bewoners kent, weet wat er speelt, je bent in staat bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij het verbeteren van hun leven en hun leefomgeving voor zover nodig of gewenst.

Als je bij MET solliciteert gaan we er vanuit dat je:
• minimaal een relevante HBO opleiding hebt;
• je geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent om dat te gaan doen;
• ruime ervaring hebt als opbouwwerker en als sociaal werker;
• beschikt over een koffer vol met methodieken en gesprekstechnieken;
• je een zelfstandig professional bent, die zijn/haar regelruimte durft te benutten en
  verantwoordelijkheid neemt;
• zelfreflectie en professioneel werken als tweede natuur hebt;
• beschikt over een open manier van communiceren;
• een vernieuwende instelling hebt en durft te doen wat je nodig vindt, zelfs als dat afwijkt van
  procedures en protocollen;
• onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds, in het weekend);
• een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen
   rekenen.

Informatie:
Voor deze functie kom je in dienst bij Welschap en van daaruit werk je in het MET team. Inschaling zal plaatsvinden in schaal 8, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel van de COA zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. MET kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met betrekking tot deskundigheidsbevordering, zoals een intern trainingsprogramma, een eigen budget voor congressen, begeleide intervisie. Ook zijn er vakgroepen en een interne coach staat tot je beschikking. Als je bij MET werkt, krijg je de beschikking over een iPhone, een iPad en een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met jouw teamgenoten, veel eigen regie over jouw werk en, binnen kaders, veel vrijheid jouw eigen functie vorm te geven.

Solliciteren:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veronique van Poecke, manager MET Heerhugowaard via M 06 28321074. Jouw sollicitatiebrief kun je tot zondag 18 februari zenden aan E solliciteren@welschap.nl o.v.v. van “Sociaal werker MET”. De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 21 februari 2018.