Ervaren Sociaal Werker in Sociaal Team en als ambulant werker m/v voor 23 uur per week

Voor 23 uren per week

Welschap Welzijn werkt binnen de sociale teams in Heemskerk samen met collega’s van Socius, MEE& de Wering en de ViVa! Zorggroep. We zoeken een sociaal werker die zich binnen één van de drie Sociale Teams met hart en ziel inzet om de kracht van de inwoners en hun netwerk te verbinden met mooie initiatieven van inwoners en vrijwilligers. Dit doen we samen met onze partners binnen het Sociaal Team en daarbuiten in de wijken. Waar nodig ontwikkel je vraaggericht ondersteuningsaanbod.
Om je werk als sociaal teamlid goed te doen is het belangrijk dat je zelf nauw verbonden bent met de wijken en haar bewoners. Daarom ben je ook actief en present als ambulant werker in de wijk, waarbij je tijdens je ambulante rondes aansluiting zoekt bij zowel jongeren als volwassenen.

Taken:
• je werkt met in het Sociaal Team samen de collega’s van Socius, MEE en ViVa! Zorggroep en de collega’s van Welschap Welzijn (16 uur per week);
• je werkt als ambulant Sociaal Werker voor jongeren en volwassen in de wijken van Heemskerk (7 uur per week);
• preventieve aanpak door vroegtijdige signalering van knelpunten en problemen;
• generalistische kennis op alle leefgebieden;
• gezinsgericht kijken naar kansen en mogelijkheden;
• vraagverheldering bij het in beeld brengen van een probleem of vraag;
• benutten en versterken van netwerken in de buurt en de eigen kracht van de inwoners;
• stimuleren en ondersteunen van jongeren om mee te doen en zich te ontwikkelen en knelpunten worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt;
• inzetten van sociale media en andere communicatiekanalen.

Wij vragen van een sociaal werker de volgende competenties:
• versterkt eigen kracht en zelfregie, werkt oplossingsgericht;
• is zichtbaar en gaat op mensen af;
• stuurt aan op betrokkenheid en participatie;
• verbindt gezamenlijke en individuele aanpak;
• is zelfstandig, maar werkt wel samen en versterkt netwerken;
• is resultaatgericht, benut professionele ruimte en is ondernemend;
• is communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Functievereisten:
• relevant HBO diploma;
• ervaring als Sociaal Werker;
• bereidheid om ook in de avonduren en soms in de weekenden te werken;
• flexibele instelling.

Wij bieden:
• een op vernieuwing gerichte organisatie en gemeente;
• een enthousiast team van collega’s;
• enthousiaste vrijwilligers;
• inschaling in schaal 8 cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
• een arbeidsovereenkomst voor de periode tot en met 31 dec 2019 met mogelijkheid tot verlenging.


Informatie en sollicitatie:
Je kunt jouwsollicitatie uiterlijk 16 december 2018 sturen naar E solliciteren@welschap.nl o.v.v. “Sociaal Werker” sociaal team en ambulant werk. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 7 januari 2019.

De in- en externe procedure lopen gelijktijdig. Bij gelijke geschiktheid krijgt de interne kandidaat voorrang.

 

Reageer op deze vacature

Stuur een sollicitatie naar: solliciteren@welschap.nl