Intensieve samenwerking tussen Socius en Welschap

Welschap en Socius onderzoeken de mogelijkheden van het bundelen van de dienstverlening van beide organisaties, onder één holdingstructuur. De samenwerking tussen Socius en Welschap – en dus de verbinding tussen welzijn en maatschappelijke dienstverlening – in Heemskerk krijgt op diverse vlakken al steeds verder vorm.

Voorbeelden zijn het optrekken van jongerenwerkers en jeugdmaatschappelijk werkers bij Rots & Water trainingen en weerbaarheidslessen; en het gezamenlijk optrekken van welzijnswerkers en maatschappelijk werkers bij thema’s als eenzaamheid, armoede en gezondheid binnen een helder taakverdeling. ‘In 2018 hebben medewerkers in drie bijeenkomsten meegedacht over de meerwaarde van samenwerken en hoe die vorm te geven,’ aldus manager  Corry Mijnster. ‘Een intensief en boeiend proces.’

Directeur-bestuurder Tilly Kersten vertelt wat meer over de bundeling van de dienstverlening: ‘Beide organisaties staan voor verdere ontwikkeling van het sociaal werk op basis van outreachende, integrale dienstverlening en presentie in wijken en buurten. Deze tijd vraagt nadrukkelijk om een organisatie die in staat is om – in samenwerking met inwoners, gemeenten en ketenpartners – innovatief te werken. De dienstverlening en kwaliteiten van beide organisaties vullen elkaar hierin prima aan.’ De streefdatum van de bestuurlijke fusie is 1 januari 2020.