Welschap staat voor kinderopvang en welzijn

Welschap Kinderopvang verzorgt sinds 1989 kinderopvang in Heemskerk. Welschap Welzijn is in 1999 ontstaan uit een drietal voormalige welzijnsorganisaties in Heemskerk. In 2010 hebben Welschap Kinderopvang en Welschap Welzijn hun organisaties samengevoegd in de holding Welschap, met als doel om gezamenlijk een sterkere basis te vormen om ons werk op een goede wijze te kunnen uitvoeren, verbreden en verdiepen. Vanaf januari 2015 heeft Welschap haar werkterrein wat betreft welzijnsdiensten uitgebreid naar Heerhugowaard en hiervoor de stichting MET Welzijn Heerhugowaard opgericht. 

Onze missie

Welschap wil bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van Heemskerk, (deels) Beverwijk en Heerhugowaard. Onder het motto 'met elkaar in beweging' zorgen wij voor een breed scala aan diensten en activiteiten op het gebied van welzijn en kinderopvang.

Onze uitgangspunten

Wij spelen in op de behoefte van onze klanten, de vragen die we krijgen en de ontwikkelingen in de samenleving. Wij verzorgen welzijnsdiensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Wij zien het als een uitdaging om een geïntegreerd aanbod van opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Onze kracht

Wij staan voor een vriendelijke, toegankelijke en herkenbare organisatie en betrokkenheid bij alle leeftijdsgroepen.

Meer Welschap?

Strategisch Beleid 2017-2018