Welschap laat je het beste uit jezelf halen

Welschap werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Welschap is in haar regio dé organisatie voor ontwikkelingsgerichte opvang en dé verbinder tussen de leefwereld van mensen en het netwerk van professionele aanbieders.

Welschap is in 1999 ontstaan uit een drietal voormalige welzijnsorganisaties in Heemskerk. Een van de organisaties verzorgde sinds 1989 ook kinderopvang. Na een splitsing in stichtingen welzijn en kinderopvang in 2005, hebben Welschap Kinderopvang en Welschap Welzijn in 2010 hun organisaties samengevoegd in de holding Welschap. Doel was om gezamenlijk een sterkere basis te vormen om ons werk te kunnen uitvoeren, verbreden en verdiepen. Vanaf januari 2015 heeft Welschap haar werkterrein voor welzijnsdiensten uitgebreid naar Heerhugowaard en hiervoor de stichting MET Welzijn Heerhugowaard opgericht.

Onze uitgangspunten

Wij spelen in op de behoefte van onze klanten, de vragen die we krijgen en de ontwikkelingen in de samenleving. Wij verzorgen welzijnsdiensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Wij zien het als een uitdaging om een geïntegreerd aanbod van opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Onze kracht

Wij staan voor een open, toegankelijke en herkenbare organisatie en betrokkenheid bij alle leeftijdsgroepen.

Meer Welschap?

Strategisch Beleid 2019-2025
Organisatiestructuur

Deze pagina passen we n.a.v. de fusie met Socius binnenkort aan.