Welschap staat voor kinderopvang en welzijn

Welschap Kinderopvang verzorgt sinds 1989 kinderopvang in Heemskerk.
Welschap Welzijn is in 1999 ontstaan uit een drietal voormalige welzijnsorganisaties in Heemskerk.

In 2010 hebben Welschap Kinderopvang en Welschap Welzijn hun organisaties samengevoegd in de holding Welschap, met als doel om gezamenlijk een sterkere basis te vormen om ons werk op een goede wijze te kunnen uitvoeren, verbreden en verdiepen.

Onze missie
Welschap wil bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van Heemskerk en (deels) Beverwijk. Onder het motto 'samen sterker verder' zorgen wij voor een breed scala aan diensten en activiteiten op het gebied van welzijn en kinderopvang.

Ons uitgangspunt
We spelen in op de behoefte van onze klanten, de vragen die we krijgen en de ontwikkelingen in de samenleving.

Onze kracht
We staan voor een vriendelijke, toegankelijke en herkenbare organisatie en betrokkenheid bij alle leeftijdsgroepen.

Kwaliteitskeurmerk
Welschap heeft voor Welzijn en Holding in 2011 en voor Kinderopvang in 2012 het HKZ keurmerk behaald. Hiermee voldoen wij aan landelijk geldende kwaliteitseisen. Lees meer

Meer Welschap?
Jaarverslag Welschap Holding 2013
Jaarverslag Welschap Kinderopvang 2013
Jaarverslag Welschap Welzijn 2013
Meerjarenbeleid 2010-2014

of lees meer via de pagina Nieuws.